Osiedlowy System Wczesnego Ostrzegania ma Was na …

Osiedlowy System Wczesnego Ostrzegania ma Was na oku…prosimy o dobre zachowanie. 🧐😄

The Neighborhood Watch System is keeping an eye on you…better be on your best behavior. 🧐😄

Komentuj przez Facebook